e-Topia, als verbeelding van de e-Overheid.
De basiswerking is sámenwerking !

e-Topia is de verbeelding van een gewenste samenleving, waarin burgers en bedrijven op eenvoudige wijze elektronisch ‘zaken’ kunnen doen met de overheid. De ‘top-10’ meest gevraagde zaken zijn nog eens extra toegankelijk en begrijpelijk gemaakt. En dat wordt ook zo ervaren !

Als iemand niet precies weet waar hij moet zijn, kan hij altijd terecht bij het ‘loket’ van de gemeente. Burgers en bedrijven ervaren de overheid als ware die van één en dezelfde organisatie. Ze kunnen te allen tijde nagaan wat de status is van alle nog lopende zaken en ook van zaken die in het verleden gedaan zijn.

De wensen van burgers en bedrijven zijn opgenomen in het ’regeerakkoord’ van e-Topia. Dat regeerakkoord bestaat verder uit de “Visie op Dienstverlening” en de principes van de Nederlandse overheid referentie architectuur.

Voor de overheid staat de vraag van de klant centraal. Elke overheidsorganisatie publiceert een overzicht met al zijn producten en diensten. De overheidsorganisaties leveren de gevraagde diensten zelf, of samen met anderen in een keten en zijn aanspreekbaar op hun - gezamenlijke - dienstverlening. Ze werken efficiënt samen en maken gebruik van elkaars informatie en voorzieningen. Samenwerkingsafspraken en het gebruik van standaarden op het gebied van processen, informatie en techniek, garanderen snelheid en zekerheid van dienstverlening..

Gebruik van elkaars informatie en voorzieningen en van standaarden hebben veel overheidsorganisaties intern al wel geregeld. Maar voor mensgerichte dienstverlening en efficiënt samenwerken is gemeenschappelijk gebruik van bepaalde informatie en voorzieningen op landelijke schaal gewenst en soms verplicht.
In e-Topia is het landelijke, gemeenschappelijke gebruik van informatie en voorzieningen geregeld in de volgende vier functies:

  1. een VVV-functie die burgers en bedrijven razendsnel wegwijs maakt en in contact brengt met de zaak of overheidsorganisatie die ze willen hebben
  2. een Bibliotheek-functie via welke burgers, bedrijven en overheidsorganisaties gegevens en informatie van alle overheidsorganisaties kunnen opvragen
  3. een Notaris-functie die zekerheid geeft over identiteit en machtigingen en persoonsgebonden dienstverlening mogelijk maakt
  4. een Post-functie die elektronische logistiek regelt van snelle en veilige bezorging van gegevens en informatie

De functies VVV, Bibliotheek, Notaris en Post zijn bedoeld om de ingewikkeldheid van de elektronische overheid begrijpelijk voor te stellen. Beelden als deze zijn veelzeggend, maar hebben ook hun beperkingen. Het betekent niet dat er in e-Topia één VVV-functie, één Bibliotheek-functie enz. is, maar wel dat overheidsorganisaties landelijk samenwerken bij het vormgeven en realiseren van die functies. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over - om in de beeldspraak te blijven - de maten van de folderrekken van de VVV-functie en de hoogte en breedte van de folders. Iedere overheidsorganisatie bepaalt voor de eigen website zelf - in de beeldspraak - waar en hoeveel folderrekken en folders ze daarin plaatst. Op de website van de gemeente Middelburg zullen dat niet dezelfde zijn als op die van de gemeente Groningen.

De vier (hoofd)functies zijn noodzakelijk voor goede dienstverlening en samenwerking, maar ze zijn niet bepalend voor de inhoud van de dienstverlening. Het zijn ondersteunende functies. En elke overheidsorganisatie moet zelf regelen dat deze functies adequaat worden gebruikt in de dienstverlening.

Het behandelen van en besluiten over zaken, diensten en producten, vindt -in de beeldspraak van e-Topia- plaats in het Stadhuis of andere dienstverlenende  organisaties, zoals met name de UWV, de Belastingdienst en het Kadaster.

Welkom in e-Topia
"De korte maar spannende geschiedenis van e-Topia"
Bestuurders
Ontwerpers
Colofon - Ga naar ontwerpersversie van e-Topia
plattegrond